Biography

Nam Tộc

‘Nam’ là người Việt Nam. ‘Tộc’ là những giá trị truyền thống dân tộc. Nam Tộc mang lại những nét độc đáo của chất liệu dân gian Việt đi cùng hơi thở của thời đại.

Nam Tộc được thành lập năm 2022 tại TPHCM. Ban nhạc chơi thể loại Folk Rock – Là sự kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống Việt Nam và nhạc cụ hiện đại tây phương.

Ban nhạc gồm 8 thành viên:

* Vocal – AKY
* Sáo – Vĩnh Thuận
* Đàn Tranh – Coco Quyên
* Đàn Bầu – Hồng Ân
* Keyboard – Thanh Thiên
* Guitar – Muka
* Bass – Phụng Nguyên
* Drum – Dru Nam

Dru Nam

Drum

Aky

Vocal

Vĩnh Thuận

Sáo

Hồng Ân

Đàn Bầu

Thanh Thiên

Keyboard

Phụng Nguyên

Bass

CoCo Quyên

Đàn Tranh

Muka

Guitar

Discography

Latest Album

Scroll to Top